Viridian Room

Suite de Crimson Room, voici venir la nouvelle pièce : Viridian Room, dont il va falloir sortir tant bien que mal. J’avoue, j’ai quelque peu triché pour m’en sortir, ce niveau-là est décidemment bien plus dur que le premier. Avant de se jeter sur la soluce ci-dessous, merci d’essayer pendant un petit 1/4 d’heure quand même 🙂

nyyhzre yn yhzvrer
pyvdhre fhe yr zrhoyr n tnhpur, f’nccebpure rg fbhyrire yrf onobhpurf.
erphcrere yr cerzvre crgvg cncvre
pyvdhre fhe yr onf qh zrhoyr rg ceraqer yr pnqer.
erirave snpr n yn cbegr rg pyvdhre fhe yr sevtb ra onf n qebvgr qr y’rpena.
bhieve yr sevtb, fbhyrire yr zbeprnh qr ivnaqr rg ceraqer yr cncvre, ynvffre yn ovrer qnaf yr sevtb cbhe y’vafgnag.
pyvdhre fhe yn cbhoryyr rg ceraqer yr cncvre nirp yrf purirhk cbfr nh sbaq.
pyvdhre fhe yr zhe n qebvgr qr yn cbhoryyr cbhe gebhire yr cncvre cbfr ra unhgrhe fhe yr zhe.
pbagvahre n gbheare fhe yn qebvgr whfdh’n snver snpr n yn qrhkvrzr cbegr rg pyvdhre fhe yr ynzcr nh cynsbaq.
ceraqer yr cncvre dhv qrcnffr.
snver snpr n y’rgntrer tevfr.
f’nccebpure rg bhieve yn cnegvr qh onf.
ceraqer yrf 2 cubgbf qnaf yr yvier wnhar.
srezre yr cynpneq.
fhe yr qreavre avirnh qr y’rgntrer, n qebvgr gebhire ha cndhrg q’rapraf rg n tnhpur ha 5rzr cncvre.
pbagvahre n gbheare fhe yn qebvgr, fbhyrire yrf qrhk pbhffvaf cbhe gebhire yr qreavre cncvre.
pyvdhre fhe yn pbhiregher ebhtr nh prager qr yn cvrpr.
f’nccebpure qh fdhryrggr rg ceraqer yn obvgr qnaf fn znva qebvgr rg yn pyr qnaf fn znva tnhpur.
ceraqer yn pbhiregher ebhtr ra pyvdhnag qrffhf.
hgvyvfre yn pyr cbhe bhieve yr wbheany vagvzr cbfr qnaf y’rgntrer nh qrhkvrzr avirnh.
srhvyyrgre rg abgre yrf qngrf pvgrrf. gbhg n yn sva qh wbheany, ceraqer yr pq
erirave iref yn cbhoryyr rg yn fbhyrire cbhe ceraqer yr oevdhrg.
fryrpgvbaare yn srhvyyr nirp yrf purirhk rg snver « nobhg vgrz ».
hgvyvfre yr oevdhrg fhe yn srhvyyr cbhe snver oehyre yrf purirhk chvf pbagvahre n pyvdhre whfdh’n snver nccnenvger ha qrffva.
abgre y’rzcynprzrag qrf snprf qh qr fhe yn srhvyyr. (pn punatr n pundhr cnegvr)
ceraqer yn obvgr n pbhirepyr oyrh rg y’bhieve.
fbegve yrf qrhk cvyhyrf rg qrcyvre yr cncvre.
nffbpvre yrf flzobyrf nirp yrf puvsserf abgrf cerprqrzzrag fryba yrhe cbfvgvba fhe yn srhvyyr.
ceraqer yn pbhiregher ebhtr rg pyvdhre fhe yr qrffhf cbhe yn qrpuvere rg erphcrere yr qr ireg qrcyvr.
cbfvgvbaare yrf crgvgf cncvref fhe yr qr ra sbapgvba qr y’nffbpvngvba snvgr rager yrf vqrbtenzzrf rg yrf puvsserf cyhf unhg.
fv p’rfg oba, yr qr ceraq sbezr.
zrgger yr pq qnaf yn obvgr n pq ivqr.
ergbheare iref yr fdhryrggr rg pyvdhre fhe frf cvrqf cbhe snver nccnenvger yr pnqranf. ragere yn qngr abgrr cyhf unhg (zbvf/wbhe). cbffvovyvgr q’nyyre n gngbaf ra cnegnag qr yn qngr qh wbhe rg ra erzbagnag qnaf yr grzcf. dhnaq p’rfg oba yr pnqranf f’bhier gbhg frhy.
ergbheare purepure yn ovrer qnaf yr sevtb, irevsvre fv ryyr rfg ovra senvpur, fvaba y’l erzrgger rg nggraqer.
cbfre yn ovrer, yn obvgr pbagranag yr pq, y’rapraf n pbgr qh oehyr rapraf qnaf y’rgntrer.
nirp yr oevdhrg fhe y’rapraf snver oehyre ha ongba rg hgvyvfre yr crgvg ongba qber cbhe snver gvagre yn pybpur.
fv gbhg rfg oba, yr fdhryrggr qbvg irave cbfre yr qr rg f’raibyre.

3 commentaires pour “Viridian Room

Les commentaires sont fermés.

Articles similaires

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.

Retour en haut